Principy permakulturního designu

11.02.2014 10:04

Principy permakulturního designu podle Davida Holmgrena:

  1. Pozoruj a jednej  
(Krása je v očích pozorovatele)

  2. Zachycuj a uchovávej energii (Kuj železo, dokud je žhavé)
  3.
Získávej výnos (S prázdným žaludkem se špatně pracuje)
  4.
Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu (Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace)
  5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich (Příroda sama ví, co dělá)

  6. Nevytvářej odpad (Kdo šetří má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších)
  7. Navrhuj od vzorů k detailům (Pro stromy nevidět les)

  8. Dej přednost začleňování před oddělováním (Více rukou, méně práce)
  9. Využívej malých a pomalých řešení (Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají)

10. Využívej rozmanitosti a važ si jí (Neukládej všechna vejce do jednoho košíku)
11. Využívej krajů a važ si okrajových systémů (Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná)
12.
Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj (Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou)